Tag: 高频 |
  • 1
预览模式: 普通 | 列表
                        “863计划”信息技术领域重点项目申请指南

★                        国家高技术研究发展计划(863计划)信息技术领域
                                                 “频谱资源共享无线通信系统”
                                                          重点项目申请指南
  
      研究表明:目前适宜无线通信的频谱资源一方面十分稀缺,一方面又浪费严重。其原因在于:静态的频谱规划体制与动态的频谱利用方式之间不匹配,造成无线频谱规划紧张,而使用率低。

查看更多...

Tags: 863计划 信息技术 重点项目 申请指南 频谱 普适计算 高频 虚拟协作 无线通信 科技部

分类:政策展会通知 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 6716| 返回顶部
  • 1